Як правильно оформити декларацію?

Як правильно оформити декларацію?

НСЗУ працює за принципами прозорості та відкритості. Всі виплати закладам-партнерам НСЗУ здійснює на основі поданих звітів. Обсяг виплат залежить від віку та кількості пацієнтів, яких обслуговує той чи інший медзаклад.
Юридичним підтвердженням обслуговування пацієнта у певного лікаря в певному закладі ПМД є подана декларація.
Це документ, який підтверджує факт вільного вибору пацієнтом свого лікаря. І, що важливо, декларація потрібна для того, щоб держава знала, куди спрямувати кошти за обслуговування пацієнта. НСЗУ може заплатити лише за декларацію, подану з дотриманням усіх правил. Порядок вибору лікаря первинної медичної допомоги та форму декларації затверджує наказ МОЗ №503.

Нагадуємо основні правила оформлення лікарем первинки, або уповноваженою особою закладу ПМД декларації.
1. Форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджено наказом МОЗ від 19.03.2018 №503. Будь-які інші форми не є чинними (!).
2. Лікар заповнює декларацію в електронній формі через систему eHealth. Але (!) обов’язково має роздрукувати декларацію та надати пацієнту (його законному представнику) для перевірки даних. Варто нагадати пацієнту про уважність при перевірці коректності внесених даних.
3. Якщо декларація не містить помилок, пацієнт підписує два примірники. У свою чергу лікар проставляє на них відмітку з датою отримання такої декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник декларації залишається у медичному закладі.
У разі виявлення розбіжностей в даних пацієнт має повідомити про це лікаря, який відразу виправляє помилки в декларації в електронній формі та повторно роздруковує її.
4. Після подання пацієнтом декларації лікар (або уповноважена особа ПМД) надсилає декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров’я.
5. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів.
6. Надавач ПМД зобов’язаний зберігати свій примірник декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.
Детальніше про заповнення та подання декларації можна почитати , у Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Будьте відповідальними та пам’ятайте, достовірні дані = справедливі виплати.

Джерело: Національна служба здоров’я України (НСЗУ)

Коментарі закрито.