Про зміни на первинному рівні надання медичної допомоги

Про зміни на первинному рівні надання медичної допомоги

Перелік медичних послуг на рівні первинної допомоги

 1. Діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
Тобто більшість пацієнтів повинні первинно звертатись до «свого» лікаря.
 1. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями, що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань (наведені у попередній публікації).
 2. Надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу психічного чи фізичного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем та якщо пацієнт не потребує екстреної, спеціалізованої (вторинної*) або високоспеціалізованої (третинної*) медичної допомоги.
*Вторинна медична допомога – рівень спеціалістів ЦРЛ.
*Третинна медична допомога – рівень спеціалістів області.
 1. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 2. Проведення обов’язкових медичних втручань у пацієнтів з наявними факторами ризику окремих захворювань (серцево-судинних захворювань, цукровий діабет, ВІЛ, туберкульоз, онкологічні захворювання).
 3. Проведення профілактичних втручань, що включає вакцинацію відповідно до вимог календаря щеплень.
 4. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, нездорове харчування тощо).
 5. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 6. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 7. Надання окремих послуг паліативної допомоги:
 • регулярна оцінка стану важкохворого;
 • оцінка ступеня болю та лікування больового синдрому;
 • призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства;
 • оформлення рецептів для лікування больового синдрому;
 • консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом;
 • координація із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
 1. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів.
 2. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи.
 3. Взаємодія з соціальними службами та суб’єктами системи громадського здоров’я.

Підводимо підсумок:

 1. Медичною реформою заплановано, що 80% звернень можуть бути вирішено на рівні первинної медичної допомоги.
 2. В більшості випадків першочерговим має бути звернення до Вашого сімейного лікаря.
 3. Медичні послуги з надання первинної медичної допомоги повністю оплачені державою і є безкоштовними для пацієнта за умови підписаної декларації з лікарем.
 4. Допомога у невідкладних станах надається позачергово та безоплатно у будь-якому випадку.
      Далі буде.
Коментарі закрито.